استریوسکوپ رومیزی آینه دار

پرفروش ها استریوسکوپ رومیزی آینه دار

500100100

فرادید

شرکت زمین توانا تجیهز

جدید

 Economy Mirror Stereoscope

An economical unit for lab or field use. This portable mirror stereoscope is for use with 9” x 9” stereo photographs. It features a 1.2x magnifying unit, and the rugged plastic frame folds to compact size of 2” x 6-1/2” x 14”. Also available is an optional eyepiece with 4x magnification and a 55-75 mm interpupillary adjustment. The field of view is 12° and it has a close-up focus of 150 mm. Constructed of durable plastic to fit precisely on your stereoeoscope.

شامل

  • پارالکس و دج و دستورالعمل جهت اندازه گیری مساحت و ارتفاع
  • سه جفت تصاویر آموزش برجسته بینی
  • کیف حمل
  • خدمات پس از فروش نامحدود
  • جنس بدن ABS
  • با گارانتی بدنه 2 ساله به همراه متعلقات
  • مناسب برای فعالیت های آموزشی / صحرایی و مطالعات مقدماتی

Add to cartافزودن به سبد خرید