دستگاه برش سنگ رومیزی - پلاک بر

کالای جدید دستگاه برش سنگ رومیزی - پلاک بر

130107-ZA

BRC-250

ایران - زمین توانا

جدید

Bench  stone cutting machine (plate cutter)
The diameter of the saw blade is up to 25 cm
Suitable for geological and mining laboratories
The device has a sampling jaw (opened jaw opening is about 8 cm)
It has a closed circuit water circulation system that needs to be explained A lubricant should be used for stone cutting, which is supplied with the device to protect the metal body of the device against corrosion and rust (5 grams of powder in one liter of drinking water with low hardness).
Acceptance of saw blades with diameters of 20 and 25 cm
The device has a cutting chamber with a lighting system
A drawer is installed under the cutting chamber,
where the stone chips
from cutting are collected
A saw blade with a thickness of one millimeter can be used to cut semi-precious and precious samples
Motor specifications: single phase / 3 horses / 2.2 kW / 2850 rpm

دستگاه برش  سنگ  رومیزی ( پلاک بر)
قطر تیغ اره دستگاه تا 25 سانتیمتر
مناسب برای آزمایشگاههای زمین شناسی و معدن
دستگاه دارای فک نمونه گیر (میزان باز شده دهانه فک حدود 8 سانتیمتر)
دارای سیستم مدار بسته گردش آب  لازم به توضیح هست
از یک روان کننده  برای برش سنگ استفاده باید کرد که همراه دستگاه عرضه میگردد برای حفاظت از بدنه فلزی دستگاه در مقابل خوردگی  و زنگزدگی  ( 5 گرم پودر در یک لیتر آب آشامیدنی با سختی پایین )
پذیرش تیغ اره  با قطر های 20 و 25 سانتیمتر
دستگاه دارای محفظه برش با سیستم روشنایی  هست
در زیر محفظه برش یک کشو تعبیه شده که خورده های سنگ در اثر برش در آن جمع آوری میگردد
برای برش نمونه های نیمه قیمتی و قیمتی میتوان از تیغ اره با ضخامت  یک میلیمتر استفاده کرد
مشخصات موتور : تک فاز / 3 اسب / 2.2 کیلو وات/ 2850 دور دقیقه

Add to cartافزودن به سبد خرید