دستگاه اشعه ماورای بنفش طول موج کوتاه و بلند

کالای جدید دستگاه اشعه ماورای بنفش طول موج کوتاه و بلند

30115

FUV-4

ساخت چین

جدید

دستگاه اشعه ماورای بنفش  کابینت دار
دارای دو  لامپ با طول موج کوتاه  و بلند
طول موج کوتاه 257 نانومتر
طول موج  بلند 365  نانومتر
بخش لامپ  دستگاه امکان جدا شدن از کابینت  دستگاه  را داراست و بطور مجزا هم میتوان از آن استفاده نمود
بخش کابینت دستگاه دارای کشو بوده که نمونه  مورد آزمایش در آن قرار میگیرد و سپس نور ماورای بنفش به آن تابیده  میگردد
دستگاه دارای یک چشمی بوده که رفتار  کانی یا جواهر  زیر نور  ماورای بنفش را میتوان  مشا هده   میگردد
داخل دستگاه  محیط  تاریک بوده برای همین بهترین شرایط برای مشاهده
رفتار کانی ها و  گوهرها زیر نور اولتراویولت محیا میباشد
کارکرد دستگاه با برق
-مناسب برای تمامی گروههای آموزشی  و تحقیقاتی
کاربرد : در آزمایشگاههای کانی شناسی  و جواهر شناسی  و محققین  زیست شناس و ......

 توضیح مهم :
این دسنگاه فقط به سفارش  مصرف کننده بصورت وارداتی آماده تحویل خواهد بود

Add to cartافزودن به سبد خرید